Bilder


2022

2012

fin lange Arne med lange

Jofl sei Stig hågjel Jofl fin lange

2011

Stig med blalange

2005

Gutta pa Sor Hidle  Jonny synger julen inn  

Nils M Grude med kveite pa 6 kg

 

2002

   Lille John Olav