Styret


Leder Bjørn Stein

Nestleder Håkon Taranger

Sekretær  Thomas Skarstein

Thomas Skarstein

Kasserer Bent Fian

Styremedlem  Arne Auestad



Styremedlem  Karl Johan Nilsson

Karl J Nilsson