Velkommen

Vi er en av Norges mest aktive havfiskeklubber. Klubben ble etablert i 1976 og har i de senere år hatt en medlemsmasse mellom 40 og 50 medlemmer. NJHK er medlem i Norges Havfiskeforbund.

 

Klubbens hovedaktivitet er å avvikle klubbturer for medlemmene. Det er utarbeidet en teminliste for året hvor turene er fastsatt. Fisket foregår fra sjarker med normalt 4 – 6 fiskere om bord. Båtene blir oftest ført av lokalkjente fiskere som vet hvor fiskeartene er å finne. Turene blir arrangert fra Sokndal i sør, Egersund, i fjordene utenfor Stavanger, Ryfylke, Boknafjorden, samt noen fra Tananger. Pris pr. tur er kr. 400,- (kr. 250,- for junior, tom 18 år). Det fiskes i 5 timer. Fisket foregår etter regelverket for klubbturer. Vi registrerer gjennom hele året de 3 beste innveiingene som består av de 10 største fiskene i sløyd tilstand pr klubbtur. Disse blir tellende i klubbmesterskapet. I tillegg premieres størst fisk av artene: torsk, sei, hyse, lange, lyr og brosme. Disse veies i rund tilstand. Så sløyes fisken og tas evt med i de 10.

 

Klubben arrangerer hvert år Egerøynappet og Jærfestivalen. Det er fiskefestivaler som er med i Norgescupen til Norges Havfiskeforbund. Klubben arrangerer også noen tematurer etter spesielle fiskearter. Det kan være etter steinbit, lange eller andre arter. Det tilrettelegges for fellesturer i forbindelse med deltakelse i havfiskefestivaler rundt omkring i landet. De siste årene har det vært i Lofoten, Mausund, Sørøya, Øygarden og Norgesmesterskapet.

 

Vi har normalt medlemsmøter 4 ganger i året. På disse møtene blir aktuelle temaer tatt opp, det presenteres nytt utstyr og det vises film/bilder fra festivaler. Det blir diskusjoner rundt bruk av utstyr og fiskemetoder, samt god drøs om fiske.  

 

Vi ber om at du setter deg inn i klubbens regler slik at du får en forståelse for hvordan ting er organisert. Skulle du ha behov for råd i forbindelse med valg av utstyr kan du ta kontakt med klubbens styre eller vår samarbeidende butikker, Interjakt, Ålgård og Nubben Sport, Bryne
Der vil du som medlem få rabatt ved kjøp av fiskeutstyr.

 

Årskontingenten er kr. 500,- for voksne og kr. 350,- for junior. Kontingent som betales inn i november eller senere samme år, blir overført til neste år. Dette inkluderer medlemskap i Norges Havfiskeforbund. Sidemedlem (B) er kr. 250,- . Sidemedlem (B) meldes ikke inn til NHF. Beløpet betales til konto 9688 11 97143. Merk innbetaling med betalers navn.


HUSK !!!
Du også sende navn, adresse, tlf og mailadresse til : 

[email protected]  (kasserer)
 
Mye
av informasjonen til medlemmene sendes nemlig per e-post.
For ytterligere opplysninger, ta kontakt med
Arne Auestad.
 

Du er velkommen som medlem i klubben.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Nord-Jæren Havfiskeklubb